Train of Ideas z Hamburga przedstawia wizję miast przyszłości

W dniu 21 kwietnia z Hamburga noszącego tytuł …