Technologie także dla małego biznesu

Przyjrzymy się nowym rozwiązaniom, które mogą znaleźć zastosowanie w małym biznesie i być pożyteczne
zarówno z punktu widzenia pracownika, jak i pracodawcy.