Skutki promieniowania w organizmach żywych

Promieniowanie jonizujące może zabić, więc należy …