Klub CIO: outsourcing niewygrzany i niewyczerpany

Dyskusja na spotkaniu klubowym 12 maja o outsourcingu dowodzi, że rozwoju i doskonalenia wymaga sam model i współpraca pomiędzy stronami kontaktu. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl