IBM Rational Team Concert dla programisty

IBM RTC jest kompletnym środowiskiem programistycznym, które pozwala pracować przy użyciu narzędzi i zwinnych technik (ang. agile programming). Narzędzie to umożliwia: planowanie pracy, zarządzanie kodem źródłowym, ciągłą kompilację, śledzenie zadań, raportowanie stanu projektu i zarządzanie procesem.

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.