Giganci nie łatają dziur. Przoduje Sun, Microsoft i Mozilla

Oprogramowanie jest coraz bardziej dziurawe. Z analiz zespołu IBM X-Force wynika, że średnio co drugi błąd wykryty w oprogramowaniu nie zostaje usunięty.

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.